Problematika střešních plášťů je značně široká, protože tyto konstrukce jsou díky své poloze v objektu vystaveny působení řadě vnějších i vnitřních vlivů.

Plochá střecha je střecha se sklonem α ≤ 5°. Plochá střecha může být nepochůzná, která umožňuje pouze přístup pověřených a poučených osob pro kontrolu stavu konstrukce i zařízení a nezbytnou údržbu, a pochůzná (provozní), která je využívána veřejně pro účely dopravy, rekreace a umístění speciálního technologického vybavení objektu, apod.

Typy plochých střech, se všemi máme bohaté realizační zkušenosti:

  • Jednoplášťová střecha větraná

  • Jednoplášťová střecha s opačným pořadím vrstev (též střecha obrácená či inverzní)

  • Jednoplášťová střecha s kombinovaným pořadím vrstev (též střecha "duo")

  • Jednoplášťová střecha "plus"

  • Plochá střecha lehká

  • Provozní střechy

  • Pochůzná střecha

  • Pojížděná střecha

  • Střešní zahrady (event. též vegetační či zelené střechy) esteticky dotváří objekty a slouží jejich aktivnějšímu využívání. Zahrady lze různě kombinovat s pochůznými nebo pojížděnými střechami a i jinak využívanými plochami. 

  • Dvouplášťová střecha větraná

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.